PCI Security Standards Council

Vítejte na stránce věnované bezpečnostnímu standardu PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). PCI DSS představuje mezinárodní Pravidla, definující podmínky nakládání s údaji držitelů platebních karet, které jsou obsaženy na platebních kartách. Tato mezinárodní Pravidla, jejichž plnění je vyžadováno kartovými asociacemi a společnostmi, jsou určena pro organizace, které zpracovávají, přenášejí nebo uchovávají data držitelů platebních karet (z platebních karet a o kartových transakcích).

Dodržování standardu PCI DSS je povinné pro všechny obchodníky a poskytovatele služeb / agenty a soulad s normou je striktně vyžadován všemi bankami poskytujícími služby akceptace platebních karet bez rozdílu.

Nejdůležitější materiály včetně jejich překladů do českého jazyka jsou v sekci „Ke stažení“ včetně nejvyužívanějšího nástroje k ověřování dodržování pravidel (požadavků) PCI DSS, kterým jsou Dotazníky vlastního hodnocení (SAQ).

card