AAA“Authentication Authorization and Accounting” (ověření, autorizace a zúčtování), protokol pro autentizaci uživatele je založený na jeho ověřitelné identitě, pro autorizaci uživatele na základě jeho uživatelských práv a pro zúčtování podle spotřeby zdrojů sítě uživatelem.
« Back to Glossary Index