Access Control(kontrola přístupu), mechanismy, které omezují dostupnost informací nebo zdrojů jejich zpracování pouze na autorizované osoby nebo aplikace
« Back to Glossary Index