Account Number

viz. primární číslo účtu (PAN), zkráceně “číslo karty”.

« Back to Glossary Index