AcquirerTéž „zpracovatelská banka” nebo „zpracovatelská finanční instituce”, popřípadě „zpracovatel“. Subjekt, který iniciuje a udržuje vztahy s obchodníky v rámci akceptace platebních karet. 
« Back to Glossary Index