Auditovatelný protokol(Audit Log), chronologický záznam systémových aktivit. Poskytuje záznam, postačující k rekonstrukci povolení, revizi a prověření posloupnosti prostředí a činností souvisejících s operací, procedurou nebo událostí během transakce od zadání po konečné výsledky, nebo k nim vedoucích. 
« Back to Glossary Index