AutentizaceProces ověření identity jednotlivce, zařízení nebo procesu. 
« Back to Glossary Index