Back-upZáloha, duplikovaná kopie dat vyhotovená pro účely archivace nebo ochrany před poškozením nebo ztrátou. 
« Back to Glossary Index