Bezpečné mazání(Secure Wipe), programový nástroj používaný k trvalému vymazání specifických souborů z počítačového systému. 
« Back to Glossary Index