Bod bezdrátového přístupuTéž „AP”. Zařízení, které umožňuje bezdrátovému komunikačnímu zařízení připojení na bezdrátovou síť. Obvykle spojeno s pevnou sítí, může předávat data po síti mezi bezdrátovými a pevnými zařízeními. 
« Back to Glossary Index