CCW“Compensating Control Worksheet”, pracovní tabulka náhradního řešení SAQ, způsob s jakým se vyrovnat s požadavky, které nelze přímo splnit dle specifikace PCI DSS, vypracováván organizací, schvalován bankou. Informace o využití náhradního řešení a návod, jak vyplnit pracovní list, jsou poskytnuty v PCI DSS. Viz. Kompenzační kontrola.
« Back to Glossary Index