CDE“Cardholder Data Environment“ (prostředí dat držitelů karet), oblast sítě počítačového systému, která vlastní data držitele karty nebo citlivá autentizační data, a systémy a segmenty, které přímo podporují zpracování, ukládání nebo přenos držitele karty. Přiměřená segmentace sítě, která izoluje systémy, jež ukládají, zpracovávají nebo přenášejí data držitele karty od ostatních, může redukovat rozsah prostředí dat držitele karty a tím i rozsah hodnocení PCI DSS.
« Back to Glossary Index