Column-Level Encryption(Šifrování na úrovni sloupce), technika nebo technologie, software nebo hardware, pro šifrování obsahu specifického sloupce databáze oproti úplnému obsahu celé databáze. Alternativně viz. šifrování disku nebo viz. šifrování na úrovni souboru
« Back to Glossary Index