CVV

CVV – Hodnota ověření karty (platební karty Visa a Discover)

(1) Datový prvek v magnetickém proužku karty, který využívá bezpečného kryptografického procesu k ochraně integrity dat v proužku a odhaluje jakékoliv pozměnění nebo padělání. Označován zkratkami CAV, CVC, CVV nebo CSC v závislosti na druhu platební karty.

(2) Pro platební karty Discover, JCB, MasterCard a Visa je druhým typem hodnoty nebo kódu ověření karty trojmístný číselný kód vytištěný první zprava na podpisovém proužku na zadní straně karty. Pro karty American Express je kód čtyřmístné neprolisované číslo vytištěné nad číslem karty (PAN) na líci platební karty. Kód je jedinečně propojen s každou jednotlivou plastovou kartou a spojuje s ní číslo karty účtu (PAN).

« Back to Glossary Index