Data magnetického proužkuData zakódovaná do magnetického proužku nebo čipu určená k autorizaci během platební transakce. Může jít o obrázek na magnetickém proužku, na čipu nebo o data na části 1 a/nebo 2 magnetického proužku. Jednotlivé subjekty nesmí disponovat po obdržení transakční autorizace kompletními daty magnetického proužku. 
« Back to Glossary Index