DBA“Database Administrator”, osoba zodpovědná za řízení a správu databáze
« Back to Glossary Index