Default“Předem definovaný” v systému, aplikaci nebo zařízení a umožňující prvotní interakci, když je zařízení poprvé uvedeno do provozu. Např. heslo (Default Password), účet (Default account). 
« Back to Glossary Index