Dynamická filtrace paketů(Stateful Packet Inspection), též „SPI,” jedná se o firewallovou funkci, která poskytuje pokročilé zabezpečení sledováním komunikačních paketů. Přes firewall jsou propuštěny pouze příchozí pakety se správnou odezvou („navázaná spojení”). 
« Back to Glossary Index