FIPS„Federal Information Processing Standards” (Federální standardy zpracování informací), standardy jsou veřejně uznávány federální vládou USA a slouží i nevládním organizacím a dodavatelům. 
« Back to Glossary Index