FirewallHardwarová a/nebo softwarová technologie, která chrání síťové zdroje před neoprávněným přístupem. Firewall povoluje nebo zakazuje počítačovou komunikaci mezi sítěmi s odlišnými úrovněmi zabezpečení na základě souboru pravidel a dalších kritérií. 
« Back to Glossary Index