Hlavní počítač(Mainframe Computer), počítač určený k práci s mimořádně velkými objemy datových vstupů a výstupů a k mimořádně výkonným výpočtům. Hlavní počítače jsou schopny provozovat četné operační systémy a jevit se tak jako několik počítačů najednou. Design hlavního počítače mají četné systémy se starším šifrováním (tzv. legacy systems). 
« Back to Glossary Index