HSM„Hardware Security Module“, fyzické výpočetní zařízení, které zabezpečuje a spravuje digitální klíče pro silnou autentizaci a poskytuje kryptoprocessing. Tyto moduly se vyskytují zejména ve formě plug-in karety nebo externího zařízení, které se přímo připojuje k počítači nebo síťovému serveru. 
« Back to Glossary Index