HTTPS„HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer” (hypertextový přenosový protokol prostřednictvím vrstvy bezpečných vstupů), bezpečný HTTP, který poskytuje ověření a šifrovanou komunikaci na síti WWW pro účely bezpečnostně citlivých přenosů jako jsou síťová přihlášení. 
« Back to Glossary Index