IDS„Intrusion Detection System” (systém odhalení průniku), software nebo hardware užívaný k odhalení pokusů o proniknutí do sítě nebo systému a k upozornění na ně. Je složen ze senzorů, které generují bezpečnostní události; terminálu k monitoringu událostí a varování a ke kontrole senzorů; a z centrálního systému, který zaznamenává události zaznamenané senzory do databáze. Užívá systém pravidel ke generování varování v reakci na zjištěné bezpečnostní případy. 
« Back to Glossary Index