IPS„Intrusion Prevention System” (systém prevence proniknutí), kromě IDS představuje IPS další krok k blokování pokusu o proniknutí. 
« Back to Glossary Index