ISA“Internal Security Assessor” (interní hodnotitel bezpečnosti), je hodnotitel, který prošel školením a výcvikem organizovaným PCI SSC
« Back to Glossary Index