JailshellVelmi omezený rámec, který umožňuje klientům přístup na server skrze SSH.
« Back to Glossary Index