KeyV kryptografii je šifrovací klíč hodnota, která určuje výstup šifrovacího algoritmu při transformaci hladkého textu na text šifrovaný. Délka klíče obecně určuje obtížnost dešifrování textu dané zprávy, viz. odolná kryptografie
« Back to Glossary Index