Kontrola síťové bezpečnostiProces, kterým jsou systémy subjektu na dálku kontrolovány se zaměřením na slabé stránky pomocí manuálních nebo automatizovaných nástrojů. Bezpečnostní kontroly zahrnující kontrolu interních i externích systémů a hlášení služeb dostupných síti. Kontroly mohou identifikovat citlivá místa operačních systémů, služeb a zařízení, která by mohli využít jednotlivci se závadnými záměry. 
« Back to Glossary Index