KryptografieMatematická a počítačová disciplína zabývající se zabezpečením informací, zejména šifrováním a autentizací. V bezpečnosti aplikací a sítí jde o nástroj kontroly přístupu, utajení a integrity informací. 
« Back to Glossary Index