LAN„Local Area Network” (lokální síť), počítačová síť pokrývající malou oblast, často budovu nebo skupinu budov.
« Back to Glossary Index