LDAP„Lightweight Direct Access Protocol” (jednoduchý protokol přímého přístupu), úložiště autentizačních a autorizačních dat používané k dotazování a změnám uživatelských oprávnění a k poskytování přístupových oprávnění k chráněným zdrojům.
« Back to Glossary Index