LPAR„Logical Partition” (logické dělení), systém dalšího rozdělování neboli segmentace (štěpení) celkových zdrojů počítače—procesorů a pamětí—do menších jednotek, které mohou fungovat s vlastní charakteristickou kopií operačního systému a aplikací. Logické dělení se obvykle používá k umožnění užívání jednotlivých operačních systémů a aplikací na jednom zařízení. Dělení může a nemusí být konfigurováno k vzájemné komunikaci nebo ke sdílení některých zdrojů se serverem, např. síťových rozhraní. 
« Back to Glossary Index