MaskováníMetoda utajení segmentu dat při zobrazení. Maskování se používá tam, kde neexistuje provozní požadavek na zobrazení celého čísla karty (PAN). 
« Back to Glossary Index