Monitoring integrity souboru(File Integrity Monitoring) též “FIM”, technika nebo technologie, v níž jsou určité soubory nebo záznamy monitorovány za účelem zjištění, zda nejsou pozměněny. Pokud jsou kritické soubory nebo záznamy pozměněny, mělo by být příslušnému bezpečnostnímu personálu vysláno varování. 
« Back to Glossary Index