NAC

Network Access Control”, přístup k počítačové bezpečnosti, který se snaží sjednotit technologii koncového zabezpečení, hodnocení zranitelnosti, autentizaci uživatelů, systémů a vynucování síťové bezpečnosti.

« Back to Glossary Index