NIST„National Institute of Standards and Technology”,  federální orgán bez regulační pravomoci spadající pod U.S. Commerce Department’s Technology Administration (Technologická správa ministerstva obchodu USA). Jeho posláním je podpora modernizace a konkurenceschopnosti USA formou podporování rozvoje hodnotících technik, standardů a technologie k podpoře ekonomické bezpečnosti a zlepšování kvality života. 
« Back to Glossary Index