Odolná kryptografie(Strong Cryptography), kryptografie založená na odvětvově testovaných a akceptovaných algoritmech spolu s délkami odolných klíčů a správnými postupy managementu klíčů.  Kryptografie je metodou ochrany dat a zahrnuje jak šifrování (vratné), tak hashing (který je nevratný neboli „jednosměrný”). SHA-1 je příkladem odvětvově otestovaného a akceptovaného algoritmu transformace klíčů. K příkladům odvětvově testovaných a akceptovaných standardů a algoritmů patří AES (128 bitů a více), TDES (klíče o minimálně trojnásobné délce), RSA (1024 bitů a více), ECC (160 bitů a více) a ElGamal (1024 bitů a více). Více informací viz NIST Special Publication 800-57 (http://csrc.nist.gov/publications).
« Back to Glossary Index