Operační systémSoftware počítačového systému, který zodpovídá za řízení a koordinaci všech aktivit a za sdílení počítačových zdrojů. Příklady operačních systémů jsou Microsoft Windows, Mac OS, Linux a Unix. 
« Back to Glossary Index