OS„Operating System“ (operační systém),  software počítačového systému, který zodpovídá za řízení a koordinaci všech aktivit a za sdílení počítačových zdrojů. Příklady operačních systémů jsou Microsoft Windows, iOS, Linux a Unix. 
« Back to Glossary Index