OutsourcingSmluvní vyčlenění plnění určité činnosti jiné společnosti nebo dodavateli specializovanému na příslušnou činnost, převážně z důvodu snížení nákladů, absence kapacit nebo odbornosti. 
« Back to Glossary Index