PA QSA„Payment Application Qualified Security Assessor,” společnost schválenou ze strany PCI SSC k provádění hodnocení platebních aplikací proti PA DSS.
« Back to Glossary Index