PATPort Address Translation” (překlad portové adresy) a též „Network Address Port Translation” (překlad portu síťové adresy). Jedná se o typ NAT, jenž rovněž překládá čísla portů. 
« Back to Glossary Index