PCI DSS

„Payment Card Industry Data Security Standard“, standard informační bezpečnosti pro subjekty nakládající s kartovými daty spravovaný hlavními kartovými společnostmi prostřednictvím PCI SSC.

« Back to Glossary Index