PDA„Personal Data Assistant” (osobní datový asistent) nebo „Personal Digital Assistant” (osobní digitální asistent). Ruční mobilní zařízení se schopnostmi mobilních telefonů, elektronické pošty nebo webového prohlížeče. 
« Back to Glossary Index