PEDPIN Entry Device“, zařízení pro zadávání PIN.
« Back to Glossary Index