Penetrační testTest průniku je určen k využití zranitelných míst za účelem zjištění, zda je možný neoprávněný přístup nebo jiná nežádoucí aktivita. Testování průniku zahrnuje testy sítí a aplikací, jakož i kontrolních prvků a procesů sítě a aplikace obklopujících, a dochází k němu jak zevně sítě se snahou o proniknutí (externí testování), tak zevnitř sítě. 
« Back to Glossary Index