PIN“Personal Identification Number“ (osobní identifikační číslo), tajné číselné heslo známé pouze uživateli a systému, aby mohla proběhnout autentizace uživatele pro daný systém. Uživateli je přístup umožněn pouze tehdy, pokud PIN, který uživatel zadá, odpovídá PIN v systému. Typicky PIN se používají pro bankomaty při výběru hotovosti. Další typ kódu PIN se používá v čipových kartách EMV, kde PIN nahrazuje podpis držitele karty. 
« Back to Glossary Index