POP3“Post Office Protocol v3”, internetový protokol na vrstvě aplikace, který umožnuje e-mailovému klientovi přístup na vzdálený e-mailový server přes TCP/IP připojení.
« Back to Glossary Index