ProtokolDohodnutá metoda komunikace používaná v sítích. Specifikace popisující pravidla a procedury, které by počítačové produkty měly dodržovat při provádění aktivit na síti. 
« Back to Glossary Index